Vision och värderingar

Vår vision

”Vi vill leda människor in i en växande relation med Jesus Kristus.”

Våra värderingar

”Vi vill leva i tro, bli igenkända genom kärleken och vara en hoppets röst i vår värld.” (1 Thess 1:3)

Ett uppdrag Gud lagt i församlingens hjärta är att vägleda barn och ungdomar till ett liv med Jesus Kristus och skapa en församling för nästa generation.

Vi vill leva i tro
Vi vill i vår vardag leva Gudsmedvetna och vara hängivna Honom. Vi vill leva Kristuslikt och därmed vara en motbild till mycket av det vi ser i samhället idag.

…bli igenkända genom Kärleken
Vi vill att alla i församlingen ska finna gemenskap i en ”husgrupp” eller någon annan smågrupp. Vi vill finnas till för varandra i vardaglig omsorg och hjälp, såväl inom som utanför församlingen.

…och vara en Hoppets röst i vår värld
Vi vill uppmuntra varandra till vänskapsevangelisation, dvs att genom ord och handlingar leva ut vår tro i vardagen. Vi vill i allt vi är och gör tänka sökarvänligt.

Vi vill tillsammans leva i Guds syfte med församlingen, där det gemensamma får större betydelse i våra liv som en motpol mot all individualisering.