Vårt sammanhang

På riksplanet samarbetar vi med Evangeliska Frikyrkan som är ett frikyrkosamfund med drygt 300 församlingar, 30 000 medlemmar och missionsarbete i ett 40-tal länder. Församlingen känner släktskap med de fyra nyckelord som finns i Evangeliska Frikyrkans grunddokument:

Evangelikal

står för en tro på Bibeln som inspirerad av Gud och sann i allt vad den lär och för en betoning på människans behov av omvändelse till Gud.

Baptistisk

innebär att vi inte praktiserar barndop, utan troendedop genom nedsänkning av hela kroppen i vatten. Troendedop innebär att personen själv har kommit till en personlig tro på Jesus Kristus och därefter låter döpa sig som ett tecken på sin tro.

Karismatisk

betyder att vi räknar med att Gud ger sin församling gåvor av det slag som fanns under den första församlingens tid och som beskrivs i Nya testamentets texter. Vi är öppna för Guds Ande i funktion och tror att det kristna livet även innefattar dimensioner som inte enbart kan förklaras förnuftsmässigt.

Missionsinriktad

betyder att arbetet med att presentera evangeliet om Jesus samt att hjälpa de nödställda inte bara är en verksamhetsgren utan något som genomsyrar hela församlingens arbete.