Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan beviljas den som tror på Jesus Kristus och vill bekänna Honom som Herre i sitt liv, som vill dela församlingsgemenskapen och som delar församlingens vision och värderingar.

Vad kostar det?

Det finns ingen medlemsavgift i församlingen, utan verksamheten bekostas av frivilliga gåvor. Var och en ger efter sin förmåga. Vi uppmuntrar varandra att ge regelbundet. Att ge tio procent av sin inkomst är en andlig övning som gör livet rikare eftersom det är en övning i generositet och den påminner oss om att allt i livet är en gåva från Gud.

Verksamheten bedrivs primärt med hjälp av dessa insamlade medel och det hade inte varit möjligt att ha någon verksamhet utan kontinuerliga och generösa gåvor till församlingen; gåvor från människor som brinner för visionen och vill investera i något som har ett högre syfte.