Internationellt arbete

Mission är att sprida Guds ljus i en mörk värld. Att bry sig om dem som inga andra bryr sig om. Att berätta om Guds kärlek för de bortglömda. Att räcka ut en hand till den marginaliserade. Att visa att alla är viktiga för Gud.

Lugnetkyrkan stöder ett antal olika missionärer och missionsprojekt på olika håll i världen. Vi stöder dem genom att regelbundet be till Gud för dem och genom att skicka ekonomiskt underhåll.