Vilka vi är

En kyrka öppen för alla!

Lugnetkyrkan är en stadigt växande församling med drygt 400 medlemmar. Vi är en mängd olika människor. Många är yngre, en del är äldre. Många bor i Falun, en del en bit bort. Många är födda i Sverige, en del i andra länder. Det som ytterst förenar oss är vår gemensamma tro på Jesus Kristus. Vi förenas också av den vision som vi har valt att arbeta utifrån. Att församlingen har en låg åldersprofil sätter naturligtvis sin prägel på både gudstjänsterna och den övriga verksamheten. Vi vill stå stadigt rotade i Bibelns budskap och presentera Jesus på ett sätt som är relevant för vår tid.

Vi vill sträva efter att vara en församling som är öppen för alla. Därför vill vi forma ett utbud av samlingar och aktiviteter som svarar mot olika behov som vi kan se. Vår kyrka är inte bara till för våra medlemmar utan för alla som vill komma. Välkommen!