House

house

House är namnet på våra smågrupper bland ungdomarna. Alla ungdomar erbjuds att vara med i en mindre grupp som träffas varannan vecka hemma hos sina ledare för fika, samtal, bön m.m.

Är du intresserad av att vara med i en Housegrupp, kontakta vår ungdomspastor David Lindé
david.linde@lugnetkyrkan.se, 070-948 76 58