Omsorg

SONY DSC

Samtal och själavård

Ibland har vi alla behov av att prata med någon. Det kan gälla andliga frågor, hjälp i förbön eller handla om djupare själavårdsbehov.

Lugnetkyrkan har ett team av erfarna kristna personer, som gärna hjälper dig i samtal och förbön.
Samtliga personer i samtalsteamet har gett löften om tystnadsplikt och du kan därmed fullt ut lita på att det som sägs i förtroende kommer att bevaras i förtroende.

Kontaktperson för samtalsteamet är: Cecilia Lindé (pastor) 073-586 19 82

Samtalsteamet
Marie Thelander 073-9904527
Ulrica Strömgren
Camila Valério
Cecilia Lindé (pastor) 073-5861982
Helene Dyrelöv

Besöksgruppen

Lugnetkyrkans besöksgrupp har som främsta uppgift att besöka och uppmuntra de medlemmar som av olika anledningar inte har möjlighet att delta i församlingens Gudstjänster. Detta gäller främst äldre, långtidssjukskrivna och handikappade.

Det är viktigt att du som anhörig eller vän meddelar besöksgruppen när någon hamnat på sjukhus, är långtidssjukskriven i hemmet eller av annan anledning skulle behöva ett besök från församlingen.

Kontaktperson för besöksgruppen är: Berit Lund 073-448 75 71

SONY DSC

Äktenskap och familj

Professionell rådgivning
Lugnetkyrkan samarbetar med Evangeliska Frikyrkan och om behov finns kan Äktagruppen förmedla kontakten till äktenskapsrådgivning. Vi rekommenderar även Svenska kyrkans familjerådgivning som drivs i  St:Lukas Dalarnas regi.

Äktenskapskurs
På vårterminen anordnas en äktenskapskurs i Lugnetkyrkan. Den är för alla som vill vårda, fördjupa och friskvårda sitt äktenskap. Mer information om kursen och hur man anmäler sig finner du om du följer länken nedan.
http://www.lugnetkyrkan.se/omsorg/aktenskapskurs/