Nyhetsbrev v 3

Tema på gudstjänsterna under våren och bibelläsningsplan
Vi har börjat ett nytt år och vi vill inspirera till att läsa bibeln. Vi kommer under den här våren att predika om Jesu liv utifrån evangelierna.
Söndag 20 Jan kl 11.00.  Tema: Jesus livets källa.
Bibeltext Joh 4:5-26. (Jes 55:1-4, Upp 22:16-17)

Bibelläsningsplan finns att ladda ner som pdf eller få en utskriven i kyrkan. Planen heter “Bibelläsning och bön” och är utgiven av Svenska Bibelsällskapet. Varje dag läser du en kort bibeltext och varje söndag det som är predikotexten för dagen. Läsplanen följer en årsrytm där man på söndagar följer Jesu liv och vandrar tillsammans i texterna kring påsk och pingst.
Under året läser du Johannes tre brev och Uppenbarelseboken. Planen följer även några av de judiska högtiderna som tex när Jesus besöker Jerusalem under Sukkot (lövhyddohögtiden) i Joh 7 läser du dessa texter när högtiden firas under hösten. Kring högtiden Purim läser du tex hela Esters bok. Ibland stannar läsningen av för att visa på ett samband. Ett exempel är berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn i Joh 4. Då läser du även om bakgrunden till konflikten i 2 Kung 17.
Förutom dessa böcker läser du flera större stycken från Psaltaren, Ordspråksboken, Första Korintierbrevet och några av nytestamentliga breven. Förhoppningen är att planen ska få ge dig som läsare en näringsrik och välbalanserad andlig kost.

Här kan du ladda ned bibelläsningsplanen:
https://antautmaningen.se/images/Planerna/2019_A4.pdf

Händer i Lugnetkyrkan…

Bönevecka

Gemensamma bönesamlingar:
– Måndag – fredag kl 06.30-07.30
– Måndag – fredag kl 10.00-11.00
– Måndag – torsdag kl 19.00-20.00.
Måndag – fokus på husgrupp
Tisdag – fokus på barn och ungdom
Onsdag – fokus på mission och internationella arbetet
Torsdag – fokus på församlingsplantering, evangelisation
– Fredag kl 19.00-24.00. Kreativ bön, lovsång, nattvard, bibelmeditation m m. Smygstart för Passion.

Torsdag 17 januari
16.00 Ungdomsalpha startar för terminen.

Fredag 18 januari
09.00 Öppen förskola startar upp för terminen. Lördag 19 januari
10:00 Svenskafé.

Söndag 20 januari
10.15 Bön inför gudstjänsten.
11.00 Gudstjänst. Full fart. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan.

På gång i Lugnetkyrkan…

Måndag 21 januari
19.00-21.00 Uppstart för LGC. Kom och var med! Vi övar måndagar jämna veckor kl 19-21.

Onsdag 23 januari
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna startar för terminen.
18.00-19.00 Joy och Hope startar för terminen.

Fredag 25 januari
09.00 Öppen förskola
19.00 Passion startar för terminen.

GLS Lördag 26 januari – för anmälda.

Onsdag 30 januari
19.00 Förberedande församlingsforum inför årsmötet.

Förberedande Församlingsforum jan 19 - 1080 (1).png

Söndag 10 februari
Årsmötesfest med lunch och vi avslutar med tårtbuffé!
Anmälan skickas till info@lugnetkyrkan.se senast 3 februari.  Ange vid anmälan antal vuxna och barn och ev allergier.
Pris: Barn 0-3 år gratis, 4-12 år 50 kr, Vuxna/ungdom fr om 13 år 100 kr, Familjepris 350 kr.

Torsdag 13 februari
18.30 Alpha prova på kväll i Norslundskyrkan

Sportlovsläger
JC-läger 23 – 26 februari. Info: Gabriella Haglund
Åre-läger 24 feb – 28 februari. Info: David Lindé
Tonårsläger på Dalagården 28 feb – 2 mars. Info: dalagarden.se

Övrigt

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

PMU

___________
Guds välsignelse!
// Pastorsteamet

|  Kategori: Nyheter