Nyhetsbrev v 18

Dalagården

Midsommar
Styrelsen för Dalagården har nu tagit ett beslut att vi tyvärr måste ställa in midsommarkonferensen på grund av Covid-19.

Läger
Vi arbetar dock på att kunna genomföra barn och ungdomsläger i någon form men allt beror förstås på de direktiv som folkhälsomyndigheten ger. Vi kommer att börja planera för läger men meddelar senast i månadsskiftet maj/juni om det är möjligt eller inte. Har ni frågor går det jättebra att kontakta Gabriella eller David.

Städdagen flyttas
Vi har bestämt att vi tar ansvar för vår del av städningen av Dalagården, men att vi gör detta vid ett senare tillfälle så inte alla är på Dalagården samtidigt. Formerna och förutsättningarna återkommer vi till.

Händer i Lugnetkyrkan…

Onsdag 29 april
06.30-07.30 Morgonbön. Nätbaserad.
10.00-11.00 Bönesamling. Nätbaserad.

Söndag 3 maj
11.00 Gudstjänst. Tema: “Efter Jesus – Petrus berättar”. Endast livestreaming: http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
18.00 Bönesamling. Nätbaserad.

Onsdag 6 maj
06.30-07.30 Morgonbön. Nätbaserad.
10.00-11.00 Bönesamling. Nätbaserad.

Söndag 10 maj
11.00 Gudstjänst. Tema: “Efter Jesus – Petrus berättar”. Endast livestreaming: http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live

Onsdag 13 maj
19.00-20.30 Församlingsforum

Retreat
På grund av Covid-19 är den inplanerade retreaten 14-16 maj inställd!

För alla mindre grupper som samlas gäller:
– Vi möts utomhus eller på nätet.
– Alla i riskgrupperna ska stanna hemma.
– Alla över 70 år ska stanna hemma.
– Alla med symptom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk ska stanna hemma. Ni som har blivit friska efter sådana besvär ska vänta minst 48 timmar innan ni deltar i verksamheten.
– Ingen handhälsar eller kramar någon annan.
– Allt vi gör är frivilligt och ingen ska på något sätt känna press att delta i en aktivitet.

Övrigt…

Media
Söndagarnas predikningar finns att lyssna och se på: Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos

Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube:
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

______________
Guds välsignelse
// Pastorsteamet

|  Kategori: Nyheter