Att vara en missionell församling

Se och lyssna på predikan här.

Download Files