Husgrupp

I Lugnetkyrkans församling finns ett stort antal så kallade husgrupper.

En husgrupp är en mindre grupp människor som regelbundet träffas hemma hos varandra för att dela vardagen, samtala om tro och be tillsammans. Det är en plats där den kristna tron kan levandegöras och praktiseras på ett naturligt sätt i en trygg miljö där alla bidrar med sitt. Att träffas i en mindre grupp och tillsammans be till Gud och dela vardagen med varandra är något som praktiserades även på Bibelns tid. De första kristna träffades i hemmen för gemenskap, omsorg, bön och undervisning.

Grupperna kan vara olika till sitt upplägg men har det gemensamt att det är en plats där det ges möjlighet att samtala om den kristna tron i en trygg miljö. I husgruppen är det också möjligt att se och hjälpa varandra på ett sätt som inte är möjligt i den stora gemenskapen på gudstjänsterna. Husgruppen erbjuder människor närhet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och anonymitet är ett allt vanligare problem.

 Vårt mål och vår längtan är att varje husgrupp ska få vara:

  • en växtplats där var och en får växa i sin tro,
  • en träningsplats där varje individ får möjlighet att utveckla sina gåvor,
  • en helande miljö för hela människan där vi betjänar varandra och visar varandra omsorg,
  • en evangeliserande miljö, som är naturlig och öppen och dit man kan ta med sig sina vänner.

För närvarande har vi ca 25 husgrupper som träffas hemma hos varandra runt om i Falun. Husgrupperna ser lite olika ut. De kan bestå av enbart barnfamiljer, medelålders, blandade åldrar, enbart kvinnor, daglediga m.m. Vi har också särskilda husgrupper för ungdomar som går under namnet ”House”. Samlingarna i husgrupperna ser olika ut beroende på gruppens sammansättning, intressen och behov.

Varje husgrupp träffas regelbundet och består av 5-15 deltagare, varav 2 stycken husgruppsledare. Husgruppen är en öppen gemenskap som med tiden ska växa i antal för att sedan dela sig till två grupper då man upplever att gruppen blivit för stor.

Vår längtan är att det ska finnas husgrupper överallt i vår stad som erbjuder en gemenskap för alla som vill vara med.

Var gärna med du också! (Du behöver inte vara medlem i församlingen för att tillhöra en husgrupp!)

Vid frågor kontakta:
Sara Elg
saraelg94@gmail.com