Gudstjänst

9292767398_2eb65e2eb5_o

Varje söndag kommer runt 300 personer till Lugnetkyrkan för att fira gudstjänst tillsammans.

Gudstjänsten startar vanligtvis kl 11.00, dock inte på sommaren då vi istället firar gudstjänst kl 18.00.

Gudstjänsten sker på två platser, dels i kyrksalen för ungdomar och vuxna och dels på ”Full Fart”, vår söndagsskola som är barnens egen gudstjänst. Alla barn mellan tre och tolv år samlas i angränsande lokaler för bibelundervisning, sång, buskul aktiviteter, tävlingar och annat skoj. För de mindre barnen har vi också ett lek- & barnpassningsrum.

Du behöver inte vara medlem i Lugnetkyrkan (eller i någon annan församling) för att delta i våra gudstjänster. Detsamma gäller för all vår verksamhet. Det är ofta flera människor med på våra gudstjänster som inte tidigare varit i vår kyrka.

Gudstjänstens utformning

Vi vill att gudstjänsten ska präglas av glädje, äkthet och gudsnärvaro. Predikan, lovsång och bön är de grundstenar vi bygger samlingen på. Oftast predikar någon av församlingens pastorer, men ibland har vi inbjudna talare eller medlemmar i församlingen som predikar.

Vi vill göra Bibelns budskap relevant och lättförståeligt genom att förklara det med hjälp av tal, drama, media, solist- och körsång m.m.

I varje gudstjänst vill vi ge utrymme och skapa förutsättningar för möten mellan Gud och oss människor. Det kan bland annat ske i nattvarden, i en personlig bön eller vid vår förbönsplats där det finns möjlighet att tända ljus, skriva ner en bön eller få personlig förbön för ett konkret behov m.m.

Gemenskapen är en viktig del av gudstjänsten…
…och vi tror att småpratet på kyrktorget och det vardagliga mötet med varandra kring fikaborden efter gudstjänsten fyller en viktig funktion.

Vår önskan är att gudstjänsten ska vara en plats dit nya människor ständigt söker sig och känner sig välkomna.

Välkommen du också!