Vision/värderingar

Lugnetkyrkans vision för barn- och ungdomsverksamheten:

”Vi vill att alla barn och ungdomar får utveckla en personlig gemenskap med Gud, känner sig älskade och lär sig älska varandra, att de blir lika Jesus och delar med sig av sin tro till andra.”

 

Visionen kan delas in i samma tre nyckelbegrepp som gäller för hela församlingen. Vi vill vara:

1. Gudsinriktade

(…får utveckla en personlig gemenskap med Gud…)
Vi vill att varje barn och ungdom ska få egna gudsupplevelser, en varaktig relation med Jesus och få bli berörda av den Helige Ande.

2. Gemenskapsinriktade

(…känner sig älskade och lär sig älska varandra…)
Vi vill att varje barn och ungdom ska inse sitt och andras unika värde, att alla är en viktig del och har en viktig funktion i Guds familj.

3. Sökarinriktade

(…att de blir lika Jesus och delar med sig av sin tro till andra.)
Vi vill att det ska märkas i barnens vardag att de följer Jesus.