Utmärkt förening

Lugnetkyrkans barn- och ungdomsverksamhet är sedan december 2010 en Utmärkt förening inom barn- och ungdomsverksamhet. Certifieringen är gjord av Falu kommun som i och med det har säkerställt verksamhetens kvalitetsnivå. Detta kommer årligen att följas upp för att säkerställa att kvaliteten bibehålls.

Här hittar du våra policydokument utarbetade av Lugnetkyrkans Barn- och ungdomsråd:

Här är vår Barn- och ungdomspolicy

Här hittar du vårt ledarhäfte

Här hittar du vårt informationshäfte kring all barn- och ungdomsverksamhet

Du kan läsa mer om Utmärkt förening på Falu kommuns hemsida