Kalender

Juni

1 Torsdag
13.00 Middagsbön

4 Söndag
Pingstdagen. Temadag: Andens verk i oss.
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst. Apg 6:1-15.
16.00 Undervisning/fördjupning: Vad gör och hur kan jag bli fylld av den helige Ande?
17.00 Undervisning/fördjupning: Profetians gåva
19.00 Lovsångsgudstjänst: Kom helige Ande.

7 Onsdag
18.30 Alla ledares sommarfest!

8 Torsdag
13.00 Middagsbön

11 Söndag
18.00 Gudstjänst. Apg 8:1-40. Nattvard. OBS ändrad tid fr.o.m. denna söndag över sommaren.

15 Torsdag
13.00 Middagsbön – sista för terminen.

18 Söndag
18.00 Gudstjänst. Apg 9:1-30.

22 Torsdag Midsommarkonferens Dalagården, Svärdsjö
19.00 Uppstartsmöte med Mikael Hallenius
Information och program på Dalagårdens hemsida: dalagarden.se

23 Fredag Midsommarafton
Midsommarkonferens Dalagården, Svärdsjö

24 Lördag Midsommardagen
Midsommarkonferens Dalagården, Svärdsjö

25 Söndag Midsommarkonferens Dalagården, Svärdsjö
11.00 Gudstjänst på Dalagården, Svärdsjö
OBS Ingen gudstjänst i Lugnetkyrkan, alla är välkomna till Dalagården.

Juli

2 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Christer Kallin

9 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Charlotte Hopstadius. Nattvard

16 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Anna-Maria Bergqvist

23 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Samuel Dyrelöv

30 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Jens Boström

Augusti

6 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Silas Valerio

13 Söndag
18.00 Sommargudstjänst , Cecilia & David Lindé. Nattvard

20 Söndag
18.00 Sommargudstjänst, Karin Björklund

22 Tisdag
18.30 Ledarupptakt

24 Torsdag
13.00 Middagsbön – uppstart för höstterminen

25 Fredag 
Uppstart av församlingshelg i Lugnetkyrkan, se separat program
Anmälan: info@lugnetkyrkan.se

26 Lördag
Församlingshelg i Lugnetkyrkan.

27 Söndag
Församlingshelg
10.15 Bön
11.00 Gudstjänst
18.00 Bön och tillbedjan.

28 Måndag
Bönevecka. Mer info kommer.