Kalender

Maj

19 Söndag
10.15 Bön i Kapellet
11.00 Gudstjänst. Full fartTema: Att växa i tro, Joh 15:10-17. Barnvälsignelse.
18.00 Bön & tillbedjan

22 Onsdag
06.30-07.30 Morgonbön. Drop-in.
10.00 Förmiddagsbön
17.30 Barnkörerna Skratt & Bubbel
18.00 Kören Hope & dansgruppen Joy

24 Fredag
09.00-11.30 Öppen förskola – terminsavslutning
19.00 Passion.

25 Lördag
10.00-12.00 SvensKafé
17.00 Tackfest för fam Davidsson. Anmälan till info@lugnetkyrkan.se.

26 Söndag
10.15 Bön i Kapellet
11.00 Familjegudstjänst med Skratt, Bubbel, Hope och Joy. Barnvälsignelse, bibelutdelning mm.
18.00 Sverigebön i Ria-stugan

29 Onsdag
06.30-07.30 Morgonbön. Drop-in.
10.00 Förmiddagsbön

31 Fredag
19.00 Avslutning Passion

Juni

1 Lördag
10.00-12.00 SvensKafé
19.00 LKafé – Grillkväll.

2 Söndag
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Hjälparen kommer, Joh 16:23-33. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan

6 Onsdag
09.00 Bönedag på Dalagården

8 Lördag
10.00-12.00 SvensKafé – terminsavslutning

9 Söndag
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Den helige Ande, Joh 14:15-21. Nattvard. Kyrkfika.
11.00 Gudstjänst i Norslundskyrkan
18.00 Bön och tillbedjan

12 Onsdag
06.30 Morgonbön- avslutning för terminen.
10.00 Förmiddagsbön – avslutning för terminen.

15 Lördag
11.00 Kids camp på Dalagården. Anmälan på dalagarden.se.

16 Söndag
18.00 Sommargudstjänst. Kyrkfika. OBS tiden!

20 Torsdag
Midsommarkonferens Dalagården. För mer information se dalagarden.se.

21 Fredag
Midsommarkonferens Dalagården. För mer information se dalagarden.se.

22 Lördag
Midsommarkonferens Dalagården. För mer information se dalagarden.se.

23 Söndag
Midsommarkonferens Dalagården. För mer information se dalagarden.se.
Ingen gudstjänst i Lugnetkyrkan, vi hänvisar till Dalagården.

27 Tordag
10.00 JC läger på Dalagården. Anmälan på www.dalagarden.se