Församlingsplantering

Församlingsplanteringen i Norslund

Alla kristna är kallade att vara med Jesus, växa i sin Gudsrelation och göra lärjungar. Att plantera en ny församling är ett sätt att göra precis det. Därför satsar Lugnetkyrkan för att se en ny församling växa fram i Falun. Vi satsar på Norslundsområdet och arbetar för att se människor komma till tro på Jesus.

* Vi vill vara en växande församling där vi genom efterföljelse till Jesus Kristus rustar varandra att leva som Jesus uppmanar oss.
* Vi vill vara en missionell, kärleksfull och familjär församling där alla är välkomna, finner gemenskap och känner trygghet.
* En betjänande församling som finns till för människor där de befinner sig.

Varje vecka träffas vi vid två tillfällen i hemmen: onsdagar och torsdagar klockan 18:30. För mer information kontakta Silas Valerio.

Välkomna!

Be, ge och var med i församlingsplanteringens arbete.

Kontakt och info:
Silas Valerio
silas.valerio@lugnetkyrkan.se
073-618 05 85