Nyheter

Nyhetsbrev v 3

Tema på gudstjänsterna under våren och bibelläsningsplan
Vi har börjat ett nytt år och vi vill inspirera till att läsa bibeln. Vi kommer under den här våren att predika om Jesu liv utifrån evangelierna.
Söndag 20 Jan kl 11.00.  Tema: Jesus livets källa.
Bibeltext Joh 4:5-26. (Jes 55:1-4, Upp 22:16-17)

Bibelläsningsplan finns att ladda ner som pdf eller få en utskriven i kyrkan. Planen heter “Bibelläsning och bön” och är utgiven av Svenska Bibelsällskapet. Varje dag läser du en kort bibeltext och varje söndag det som är predikotexten för dagen. Läsplanen följer en årsrytm där man på söndagar följer Jesu liv och vandrar tillsammans i texterna kring påsk och pingst.
Under året läser du Johannes tre brev och Uppenbarelseboken. Planen följer även några av de judiska högtiderna som tex när Jesus besöker Jerusalem under Sukkot (lövhyddohögtiden) i Joh 7 läser du dessa texter när högtiden firas under hösten. Kring högtiden Purim läser du tex hela Esters bok. Ibland stannar läsningen av för att visa på ett samband. Ett exempel är berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn i Joh 4. Då läser du även om bakgrunden till konflikten i 2 Kung 17.
Förutom dessa böcker läser du flera större stycken från Psaltaren, Ordspråksboken, Första Korintierbrevet och några av nytestamentliga breven. Förhoppningen är att planen ska få ge dig som läsare en näringsrik och välbalanserad andlig kost.

Här kan du ladda ned bibelläsningsplanen:
https://antautmaningen.se/images/Planerna/2019_A4.pdf

Händer i Lugnetkyrkan…

Bönevecka

Gemensamma bönesamlingar:
– Måndag – fredag kl 06.30-07.30
– Måndag – fredag kl 10.00-11.00
– Måndag – torsdag kl 19.00-20.00.
Måndag – fokus på husgrupp
Tisdag – fokus på barn och ungdom
Onsdag – fokus på mission och internationella arbetet
Torsdag – fokus på församlingsplantering, evangelisation
– Fredag kl 19.00-24.00. Kreativ bön, lovsång, nattvard, bibelmeditation m m. Smygstart för Passion.

Torsdag 17 januari
16.00 Ungdomsalpha startar för terminen.

Fredag 18 januari
09.00 Öppen förskola startar upp för terminen. Lördag 19 januari
10:00 Svenskafé.

Söndag 20 januari
10.15 Bön inför gudstjänsten.
11.00 Gudstjänst. Full fart. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan.

På gång i Lugnetkyrkan…

Måndag 21 januari
19.00-21.00 Uppstart för LGC. Kom och var med! Vi övar måndagar jämna veckor kl 19-21.

Onsdag 23 januari
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna startar för terminen.
18.00-19.00 Joy och Hope startar för terminen.

Fredag 25 januari
09.00 Öppen förskola
19.00 Passion startar för terminen.

GLS Lördag 26 januari – för anmälda.

Onsdag 30 januari
19.00 Förberedande församlingsforum inför årsmötet.

Förberedande Församlingsforum jan 19 - 1080 (1).png

Söndag 10 februari
Årsmötesfest med lunch och vi avslutar med tårtbuffé!
Anmälan skickas till info@lugnetkyrkan.se senast 3 februari.  Ange vid anmälan antal vuxna och barn och ev allergier.
Pris: Barn 0-3 år gratis, 4-12 år 50 kr, Vuxna/ungdom fr om 13 år 100 kr, Familjepris 350 kr.

Torsdag 13 februari
18.30 Alpha prova på kväll i Norslundskyrkan

Sportlovsläger
JC-läger 23 – 26 februari. Info: Gabriella Haglund
Åre-läger 24 feb – 28 februari. Info: David Lindé
Tonårsläger på Dalagården 28 feb – 2 mars. Info: dalagarden.se

Övrigt

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

PMU

___________
Guds välsignelse!
// Pastorsteamet

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 2

Rekrytering av ny föreståndare
Församlingsledningen har påbörjat arbetet kring rekryteringsprocess av ny föreståndare och vi önskar att vi som församling fortsätter att bära detta i bön. Ni får gärna delge era tankar med oss i församlingsledning/pastorsteam gällande detta. Vi kommer självfallet också att ta upp frågan vid kommande församlingsforum/möten Onsdag 30 januari kl 19.00.
Vi tror att Gud har sin hand med i detta och vill leda oss.

Personalförändringar
Camila Valerio avslutade sitt vikariat i församlingen den 31 december. Vi är tacksamma för hennes arbete i omsorgs- och husgruppsarbetet. Vi ber om Guds välsignelse över hennes studier inom själavård och med arbetet i Norslundskyrkan.
Sara Elg kommer under januari till och med mars arbeta extra i församlingen med husgruppsarbetet.
Cilla Lindé kommer tillbaka från föräldraledigheten 1 april till sin ordinarie tjänst på 90%.

Händer i Lugnetkyrkan…

Torsdag 10 januari

Lördag 12 januari
10:00 Svenskafé startar för terminen.

Söndag 13 januari
10.15 Bön inför gudstjänsten.
11.00 Uppstartsgudstjänst. Full fart startar för terminen. Nattvard. Kyrkfika.
18.00 – 21.00 Hopp för Sverige. Inspiration för väckelse. Föreläsningar, tillbedjan, bön.

Bönevecka v 3 13 januari – 18 januari

Gemensamma bönesamlingar
Måndag – fredag kl 06.30-07.30
Måndag – fredag kl 10.00-11.00
Måndag – torsdag kl 19.00-20.00
På kvällssamlingarna är det olika fokusområden:
Måndag- fokus på husgrupp
Tisdag- fokus på barn och ungdom
Onsdag- fokus på mission och internationella arbetet
Torsdag- fokus på församlingsplantering, evangelisation
Fredag kl 19.00-24.00. Kreativ bön, lovsång, nattvard, bibelmeditation. Smygstart för Passion.

Torsdag 17 januari
16.00 Ungdomsalpha startar för terminen

Fredag 18 januari
09.00 Öppen förskola startar upp för terminen.

På gång i Lugnetkyrkan…

Söndag 20 januari
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Full fart. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan.

Måndag 21 januari
19.00-21.00 Uppstart för LGC. Kom och var med! Vi övar måndagar jämna veckor kl 19-21.

Onsdag 23 januari
17.30-18.00 Barnkörerna startar för terminen.
18.00-19.00 Joy och Hope startar för terminen.

Fredag 25 januari
09.00 Öppen förskola
19.00 Passion startar för terminen.

GLS Lördag 26 januari

OBS! Vi har förlängt anmälan för våra egna ledare och medlemmar. Men vi behöver få in din anmälan senast 10 januari. Från och med 11 januari höjs priset till 1 000 kronor för ALLA. Anmäl dig via e-post till info@lugnetkyrkan.se. Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan.
För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan; https://www.glssverige.se/  

Onsdag 30 januari
19.00-21.00 Förberedande församlingsforum inför årsmötet.

Söndag 10 februari
Årsmötesfest med lunch och vi avslutar med tårtbuffé!
Anmälan skickas till info@lugnetkyrkan.se senast 3 februari.  Ange vid anmälan antal vuxna och barn och ev allergier.
Pris: Barn 0-3 år gratis, 4-12 år 30 kr, Vuxna 100 kr, Familjepris 350 kr.

Övrigt

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

PMU

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

 

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 51

Ett stort tack till er alla som på olika sätt har varit engagerade i julkonserten “När julen kommer till stan”. Vi är tacksamma att vi som församling har möjlighet att dela med oss av julens budskap till så många människor genom sång, musik, drama, bibeltexter. Vi har varit över 150 personer som på olika sätt har varit delaktiga. Fantastiskt roligt att få göra detta tillsammans i församlingen.

Julafton 24 december

Vi har tackat ja till 290 gäster till julafton. Var gärna med i bön. Vill du även vara med och ge en extra gåva till julafton sätt in på församlingens konto och skriv att det är för julafton.

Händer i Lugnetkyrkan…

Söndag 23 december
11.00 Gudstjänst 4:e advent. Tema: Tro Hopp Kärlek. Predikan: Magnus Davidsson. Kyrkfika.
14.00 Förberedelser inför julafton. Var gärna med och hjälp till om du har möjlighet.

Tisdag 25 december – Juldagen
11.00 Juldagsgudstjänst. Tema: Ett barn är fött. Sång och musik av familjen Granath.  Predikan: Gabriella Haglund

Söndag 30 december
11.00 Gudstjänst. Predikan: Per Axelsson. KRIK medverkar. Kyrkfika.

Tisdag 1 januari
18.00 Ekumenisk mässa i Kopparbergs kyrka

På gång i Lugnetkyrkan…

Nyårsläger på Dalagården  29/12-1/1!
Mer info på dalagarden.se.

Söndag 6 januari
11.00 Gudstjänst. Predikan David Lindé. Kyrkfika.

Torsdag 10 januari

Lördag 12 januari
10:00 Svenskafé startar för termin.

Söndag 13 januari
10.15 Bön inför gudstjänsten.
11.00 Uppstartsgudstjänst. Full fart startar för terminen. Nattvard. Kyrkfika.
18.00 – 21.00 Hopp för Sverige. Inspiration för väckelse. Föreläsningar, tillbedjan, bön.

Bönevecka v 3: 13 januari – 18 januari

Gemensamma bönesamlingar
– Måndag – fredag kl 06.30-07.30, 10.00-11.00
– Måndag – torsdag kl 19.00-20.00
– Fredag kl 19.00-24.00. Kreativ bön, lovsång, nattvard, bibelmeditation m m. Smygstart för Passion.

Fredag 18 januari
09.00 Öppen förskola startar upp för terminen.

Onsdag 23 januari
17.30-18.00 Barnkörerna startar för terminen.
18.00-19.00 Joy och Hope startar för terminen.

Fredag 25 januari
09.00 Öppen förskola
19.00 Passion startar för terminen.

Lördag 26 januari – GLS konferens

OBS! Vi har förlängt anmälan för våra egna ledare och medlemmar. Men vi behöver få in din anmälan senast 10 januari. Från och med 11 januari höjs priset till 1 000 kronor för ALLA. Anmäl dig via e-post till info@lugnetkyrkan.se. Ange personnummer (för Bilda-registrering) och ev allergier vid anmälan.
För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan https://www.glssverige.se

Söndag 10 februari
Årsmötesfest med lunch och vi avslutar med tårtbuffé. Anmälan till info@lugnetkyrkan.se
11.00 Gudstjänst
13.00 Lunch
14.00 Årsmötesförhandlingar. Barnsamling i Studion.
16.00 Tårtbuffé.

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

Övrigt

PMU

___________
God jul och Gott Nytt år!
Guds välsignelse!

image.png
|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 49

I församlingen har vi förmånen att tjäna människor i vår stad på många olika sätt, bland annat ”r julen kommer till stan” och “En öppen dörr på julafton”!

Lördag 15 december ser vi fram emot att få möta många människor på vår egen julkonsert “När julen kommer till stan”. En konsert där vi genom sång, musik och drama får dela med oss av julens glada budskap. Jesus kom till oss med glädje, frid, tro, hopp och kärlek!

Bjud gärna med dig vänner, arbetskamrater, grannar. Biljetter finns att köpa på turistbyrån eller online. http://boka.visitdalarna.se/sv/evenemanget/a1619948/julkonsert-n%C3%A4r-julen-kommer-till-stan/detaljer

Efter konserten säljer vi enkelt fika för 25 kronor. Allt överskott från biljett- och fika intäkterna går till en öppen dörr på julafton och arbetet att med att hjälpa flyktingar i Syrien.

Julafton 24 december

Vi firar att Jesus har kommit och bjuder människor i vår stad att vara med och fira med oss. Vill du vara med och hjälpa till finns det olika sätt att tjäna. Skicka ett mail eller kontakta Silas om du kan vara med silas.valerio@lugnetkyrkan.se.

Vill du till exempel:
– Baka småkakor
– Koka knäck
– Köpa julgodis
– Slå in julklappar
– Skapa pyssel häfte.

Söndag den 23 december 14:00 – 17:00
Duka och möblera – bära bord, stolar, duka bestick och glas
Förbereda pysselbord för barn
Slå in julklappar

Måndag den 24 december – Julafton
Värma och servera välkomstglögg
Ta emot gäster och mingla
Leda långdans kring granen
Dela Julklappar (vara tomte)
Var med i sång och musik
Pyssla med barn
Diska
Plocka undan allt efteråt ca. 17:00 – 18:00

Vi är otrolig tacksamma för alla som ställer upp på ett eller annat vis!

Mission
Denna månad önskar Internationella rådet särskilt omnämna missionärerna Alzira & Bertil Ekström.
Församlingens internationella arbete kanaliseras till största delen genom Evangeliska frikyrkan. Engagemanget bygger på ett helhetsperspektiv och där insatsen ska vara långsiktigt hållbar samt ske i ömsesidigt samarbete med lokala partners utomlands.

Alzira & Bertil Ekström arbetar från Missionscentret i Campinas, Brasilien med bl.a. mentorskap och utbildning kring frågor som rör teologiska skolor, missionärsutbildning, missionsstrategi och själavård. Mycket av de jobb som de utför i dag sker i samverkan med vår samarbetskyrka CIBI i Brasilien. CIBI är en kyrka som sänder missionärer från syd till nord och hela vår jord. Lugnetkyrkan är understödjare till Alzira och Bertil sedan många år och vi gläds över framgångarna i de insatser de varit involverade i.

Nya medlemmar
Vi har haft glädjen att se några döpas till Jesus Kristus och vi har även haft glädjen att välkomna nya medlemmar in i församlingen.

Händer i Lugnetkyrkan…

Onsdag 5 december
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.

Torsdag 6 december
16.00 Ungdomsalpha
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter finns att köpa på turistbyrån eller online http://boka.visitdalarna.se/sv/evenemanget/a1601811/what-christmas-means-to-me/detaljer

Fredag 7 december
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion. OBS! Sista Passion för terminen. Den 14 dec är inställt p.g.a. rep inför När julen kommer till stan.

Lördag 8 december
10.00-12.00 SvensKafé
19.00 LKafé för unga vuxna och studenter. Julspecial.


Söndag 9 december
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Familjegudstjänst i Lugnetkyrkan.

11.00 Gudstjänst i Norslundskyrkan.
18.00 Bön och tillbedjan.

På gång i Lugnetkyrkan…

Nyårsläger på Dalagården  29/12-1/1!
Tema Världens ljus. Ålder från 13 år. Pris vid anmälan absolut senast 16 dec 1000 kr. Anmälan och mer info på www.dalagarden.se.

GLS Lördag 26 januari

OBS! Vi behöver få in din anmälan senast 20 december. Från och med 21 december höjs priset till 1 000 kronor för ALLA. Anmäl dig via e-post till info@lugnetkyrkan.se
Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan.
För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan https://www.glssverige.se/  

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

Övrigt

KVARGLÖMT
OBS!! I lilla kapprummet står bord uppställda med kläder och diverse saker som är kvarglömt i kyrkan. Kika gärna om det är något som tillhör dig. Allt som finns kvar efter v 50 kommer vi att skicka till PMU.

PMU

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 48

Ännu ett år har vi som församling förmånen att tjäna människor i vår stad med ”En öppen dörr på Julafton”. Vi firar att Jesus har kommit och bjuder in människor i vår stad att vara med och fira med oss.
Vill du vara med och hjälpa till finns det olika sätt att tjäna, kontakta Silas Valerio om du kan vara med.

Vi behöver bl.a. hjälp med:

Inför
Baka småkakor
Koka knäck
Köpa julgodis
Slå in julklappar
Skapa pysselhäfte

Söndag den 23 december 14:00 – 17:00
Duka och möblera – bära bord, stolar, duka bestick och glas
Förbereda pyssel bord för barn
Slå in julklappar

Måndag den 24 december – Julafton
Värma och servera välkomstglögg
Ta emot gäster och mingla
Leda långdans kring granen
Dela Julklappar (vara tomte)
Var med i sång och musik
Pyssla med barn
Diska
Plocka undan allt efteråt ca. 17:00 – 18:00

Vi är otrolig tacksamma för alla som ställer upp på ett eller annat vis! Hör av dig till Silas!

Händer i Lugnetkyrkan…

Onsdag 28 november
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.
19.00-21.00 Kvällsgudstjänst ”Den profetiska församlingen”

Torsdag 29 november
18.30 Avslutning för Alpha.

Fredag 30 november
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion. Missa inte gemensamma aktiviteten 19.15!

Lördag 1 december
10.00-12.00 SvensKafé

Söndag 2 december
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst 1:a advent. Tema: Tro Hopp Kärlek. Adventskör. Full fart och Kyrkfika.
13.00-13.30 Smaka på GLS. Vi visar ett föredrag från förra årets GLS. Varmt välkommen!
18.00 Bön och tillbedjan.

Måndag 3 december
19.00-21.00 LGC övar

På gång i Lugnetkyrkan…

Lördag 8 dec
19.00 LKafé för unga vuxna och studenter. Julspecial.

Söndag 9 dec

December i  Lugnetkyrkan

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter finns att köpa på turistbyrån.

Lördag 15 decemberVi behöver DIN hjälp för att kunna genomföra konserten. Kan du vara med och städa, servera fika, flytta stolar mm? Hör av dig till Gabriella Haglund. Stort TACK för din hjälp!

Biljetter finns att köpa på turistbyrån.  Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Nyårsläger på Dalagården  29/12-1/1.
Ålder; Från 13 år. Pris: t.o.m. 30 nov 700 kr, därefter men absolut senast 16 dec 1000 kr. Anmälan och mer info på dalagarden.se.

GLS Lördag 26 januari


GLS är en konferens för ALLA olika ledare; Församlingsledare, smågruppsledare, barn- och ungdomsledare, företagsledare, teamledare.
Som värdförsamling är priset för alla medlemmar i församlingen 550 kronor och för alla ledare/hjälpledare 425 kronor.
Anmäl dig så snart som möjligt via e-post till info@lugnetkyrkan.se men absolut senast 20 december. För anmälan efter 20 december höjs priset till 1 000 kronor för alla.
Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan glssverige.se

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos

Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

Övrigt

PMU

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 47

Händer i Lugnetkyrkan…

Torsdag 22 november
16.00 Ungdomsalpha
18.30 Alpha kurs

Fredag 23 november
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion. Missa inte gemensamma aktiviteten 19.15!

Lördag 24 november
10.00-12.00 SvensKafé
17.00-20.00 JC lördag åk 3-6. “Follow the light”.
Ta med ficklampa, varma kläder, massa kompisar och 30 kr för maten!

Söndag 25 november
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Den helige Ande. Dop. Full fart. Kyrkfika.

18.00 Bön för Sverige i Riastugan.

Söndag 25 november
Nationell böne- och fastedag för att påverka politiker i flyktingfrågan. Ta gärna tid under dagen och be för vårt lands flyktingpolitik våra asylsökanden, konvertiter, advokater, migrationsverket mm. Läs mer i dagen https://www.dagen.se/nyheter/bonedag-ska-paverka-politiker-i-flyktingfragan-1.1235637

Måndag 26 november
18.00-19.00 Adventskören övar varje måndag fram till 1:a advent!
19.00-21.00 LGC övar

På gång i Lugnetkyrkan…

Onsdag 28 november

Torsdag 29 november
18.30 Avslutning för Alpha.

Söndag 2 december
13.00-14.00 Smaka på GLS! Vi visar ett föredrag från förra årets GLS. Varmt välkommen!

Lördag 8 dec
19.00 LKafé för unga vuxna och studenter. Julspecial.

Söndag 9 december

December i  Lugnetkyrkan

Media
Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos

Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube. Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

Övrigt

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter finns att köpa på turistbyrån.

Lördag 15 decemberVi behöver DIN hjälp för att kunna genomföra konserten. Kan du vara med och städa, servera fika, flytta stolar m m . Anmäl dig i dokumentet via länken nedan eller maila gabriella@lugnetkyrkan.se.  Stort TACK för din hjälp! https://docs.google.com/document/d/1b4vV1II79pjBXo2D2rl9Esa1m-dpOaBQl9RTYp9GWEw/edit?usp=sharing

Biljetter finns att köpa på turistbyrån.  Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Julafton 24 december

Nyårsläger på Dalagården  29/12-1/1
Tema “Världens ljus”.
Ålder Från 13 år. Pris t.o.m. 30 nov 700 kr, därefter men absolut senast 16 dec 1000 kr. Anmälan och mer info på dalagarden.se.

GLS Lördag 26 januari

GLS är en konferens för ALLA olika ledare: församlingsledare, smågruppsledare, barn- och ungdomsledare, företagsledare, teamledare. Som värdförsamling är priset för alla medlemmar i församlingen 550 kronor och för alla ledare/hjälpledare 425 kronor.
Anmäl dig så snart som möjligt via e-post till info@lugnetkyrkan.se men absolut senast 20 december. För anmälan efter 20 december höjs priset till 1 000 kronor för alla.
Ange personnummer (för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan https://www.glssverige.se/  

PMU
Nu har vi öppnat upp för julförsäljning så just nu har vi fullt upp i butiken. Har du möjlighet att komma och jobba med oss någon timme? Kanske du och din husgrupp skulle vilja komma? Hör av dig till oss! Tillsammans förändrar vi världen!

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 45

Missionsinfo
EFK:s systerkyrka Eglise Evangélique Baptiste (EEB) i Centralafrikanska Republiken står inför stora utmaningar. År av konflikt och oroligheter har satt spår i form av stor mänsklig och materiell nöd. Mitt i allt detta vill kyrkan vara en hoppets röst. Genom att lindra nöd, utbilda och utrusta människor och förmedla evangeliet tydligt och klart gror hoppet om en ny och bättre framtid.

Helt nyligen har EEB fått en ny samfundsledare som heter Symphorien Bouassi (bilden). Symphorien vann omröstningen med god marginal. I denna utmanande tid för kyrkan väcks med ny ledare som samlande kraft stora förhoppningar om ny entusiasm och nytt mod i arbetet. Bed för Centralafrikanska Republiken; om fred och stabilitet i landet och om välsignelse för EEB och dess nye ledare Symphorien Bouassi!

Händer i Lugnetkyrkan…

Onsdag 7 november
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.

Torsdag 8 november
16.00 Ungdomsalpha
18.30 Alpha kurs

Fredag 9 november
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion. Missa inte gemensamma aktiviteten 19.15!

Lördag 10 november
09.00-12.00 Kvinnofrukost
10.00-12.00 SvensKafé
19.00 LKafé

Söndag 11 november
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Den helige Ande.  Nattvard. Full fart. Kyrkfika.
11.00 Gudstjänst i Norslundskyrkan. Adress Kungsgårdsvägen 34, Norslunds fritidsgård.
13.30 Bibel och lunch. Tema Uppståndelsen med Erik Blomfjord. Anmälan till Sara Elg alternativt klicka i att du kommer på facebook eventet.
18.00 Bön och tillbedjan

Måndag 12 november
18.00-19.00 Adventskören övar  varje måndag fram till 1:a advent!
19.00-21.00 LGC övar

Onsdag 12 november
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.

På gång i Lugnetkyrkan…

Lördag 17 november

Anmäl gärna till Gabriella Haglund.

Söndag 18 november
10.00-10.45 Dopskola del I. Vi förbereder för dop Söndag 25 november. Är du intresserad av dopet kontakta någon av våra pastorer.
13.30 Husgruppledarträff
13.30 Introkurs till församlingen.

Tisdag 20 november
18.30 Planering inför “En öppen dörr på julafton”! Kom om du vill vara med och hjälpa till på En öppen dörr på julafton. Vi träffas och pratar och planerar tillsammans!

Onsdag 21 november
17.30-18.15 Dopskola del II
19.00-21.00 Församlingsmöte

Lördag 24 november
17.00-20.00 JC lördag åk 3-6. “Follow the light”.
Ta med ficklampa, varma kläder och 30 kr för maten!Söndag 25 november

Onsdag 28 november


Media

Söndagarnas predikningar finns nu att lyssna och se på:
Lugnetkyrkan.se/media
https://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/videos
Länk för livestreaming av söndagens gudstjänst på Youtube
http://www.youtube.com/channel/UCeUQL99PPGikeLiBwK60vwg/live
Om du inte har länken så kan du söka på live@lugnetkyrkan.se i Youtube.
Du kan även prenumerera på kanalen så dyker det automatiskt upp en påminnelse när vi går live på Gudstjänsten.

Övrigt

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter säljes på turistbyrån.

Lördag 15 december


Biljetter säljes på turistbyrån.  Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Lördag 26 januari 2019

09.00-17.00 Global Leadership Summit, GLS, i Lugnetkyrkan. Anmäl dig via e-post till info@lugnetkyrkan.se senast 20 december.
Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan; https://www.glssverige.se/

PMU
Nu har vi öppnat upp för julförsäljning så just nu har vi fullt upp i butiken. Har du möjlighet att komma och jobba med oss någon timme? Kanske du och din husgrupp skulle vilja komma? Hör av dig till oss! Tillsammans förändrar vi världen!

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 44

I höst har vi upplevt inspiration, utrustning  och kreativitet att sträcka oss djupare i både tillbedjan/lovsången och bönen. Vi behöver se olika uttryckssätt i bönen av tacksägelse, jubelrop,  strategiskt bön, ropa ut vår nöd i bön, jubelrop, stillhet, tyst bön mm. Besök av Tanzaniabedjarna gav oss redskap att be strategiskt och samtidigt gå/småspringa när man ber, Lovsångskvällen med Alfred Nygren där vi sträcker oss in i Guds närvaro och sen ber ut strategiskt för församlingen, Falun och landet.
Att vara delaktig i Sverigebönen där vi regelbundet ber för de sju områden som bygger vårt  land. Läs mer om Sverigebönen https://sverigebonen.se/

Ef 3:20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss

Gemensamma bönesamlingar
Lite förändring vad gäller våra gemensamma bönesamlingar. Från och med v 45 och framåt samlas vi varje onsdag till morgonbön kl. 06.30-07.30 samt förmiddagsbön kl. 10-11. OBS! Middagsbönen som tidigare har varit kl.13-14 är därmed flyttat till kl. 10 istället. Vi kommer dock att fortsätta med söndagsbönen kl.18 och vi fortsätter även att samlas i Riastugan sista söndagen i månaden för Sverigebön.

Händer i Lugnetkyrkan…

Fredag 2 november
Öppna förskolan har höstlov!
Passion har höstlov!

Lördag 3 november
10.00-12.00 SvensKafé.

Söndag 4 november
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Den helige Ande.  Full fart. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan

Måndag 5 november
18.00-19.00 Adventskören övar. Kom och var med och sjung med Lars Sundin och Bertil Jansson. Vi övar varje måndag fram till 1:a advent!
19.00-21.00 LGC övar

Onsdag 7 november
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.

På gång i Lugnetkyrkan…

Lördag 10 november

Talare: Anna-Carin Abrahamsson
Pris 80 kronor. Anmäl till info@lugnetkyrkan.se senast 3 november. Ange vid anmälan ev allergier.

Lördag 17 november

Söndag 18 november
10.00-10.45 Dopskola del I. Vi förbereder för dop Söndag 25 november. Är du intresserad av dopet kontakta någon av våra pastorer.
13.30 Husgrupp ledarträff
13.30 Introkurs till församlingen.

Onsdag 21 november
17.30-18.15 Dopskola del II
19.00-21.00 Församlingsmöte

Lördag 24 november
17.00-20.00 JC lördag åk 3-6. “Follow the light”.
Ta med ficklampa, varma kläder och 30 kr för maten!Söndag 25 november

13.30 Alla Ledares julfest för alla ledare och hjälpledare i församlingen!

Onsdag 28 november
19.00 Kvällsgudstjänst.  Tema: Den profetiska församlingen
Besök av pastor John Derneborg och kyrkoherde Hans Wolfbrandt.

Övrigt

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter säljes på turistbyrån.

Lördag 15 december


Biljetter säljes på turistbyrån.  Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Lördag 26 januari 2019

09.00-17.00 Global Leadership Summit, GLS, i Lugnetkyrkan. Anmäl dig via e-post till info@lugnetkyrkan.se senast 20 december.
Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan; https://www.glssverige.se/

PMU
Nu har vi öppnat upp för julförsäljning så just nu har vi fullt upp i butiken. Har du möjlighet att komma och jobba med oss någon timme? Kanske du och din husgrupp skulle vilja komma? Hör av dig till oss! Tillsammans förändrar vi världen!

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 43

Det känns jätteroligt att vår PMU-butik är så välbesökt och uppskattad i vår stad. I lördags besökte över 1000 personer butiken och vi slog försäljningsrekord. Helt otroligt!

Nu på lördag öppnar vi upp för julförsäljning så just nu har vi fullt upp i butiken. Har du möjlighet att komma och jobba med oss någon timme? Kanske du och din husgrupp skulle vilja komma? Hör av dig till oss! Tillsammans förändrar vi världen!

Händer i Lugnetkyrkan…

Torsdag 25 oktober
16.00 Ungdomsalpha
18.30 Alpha kurs

Fredag 26 oktober
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion Party – maskerad! Vi sätter igång 19.15.

Fredag-Lördag
Alpha-dygn på Dalagården.

Lördag 27 oktober
10.00-12.00 SvensKafé.

Söndag 28 oktober
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Tema: Den Helige Ande. Full fart. Kyrkfika.
11.00 Gudstjänst i Norslundskyrkan. Adress: Kungsgårdsvägen 34, Norslunds fritidsgård.
18.00 Bön för Sverige i Riastugan.

Måndag 29 oktober
18.00-19.00 Adventskören övar. Kom och var med och sjung med Lars Sundin och Bertil Jansson. Vi övar varje måndag fram till 1:a advent!
19.00-21.00 LGC övar

Onsdag 31 oktober
13.00-14.00 Middagsbön
Alla våra körer har höstlov!

Torsdag 1 november
18.30 Alpha kurs

Fredag 2 november
Öppna förskolan har höstlov!
Passion har höstlov!

Söndag 4 november
10.15 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst. Full fart. Kyrkfika.
18.00 Bön och tillbedjan.

På gång i Lugnetkyrkan…

Bönesamlingar
Lite förändring vad gäller våra gemensamma bönesamlingar. Vi kommer från v 45 (den 7 nov) och framåt börja med morgonbön varje onsdag kl 06.30-07.30 samt förmiddagsbön kl 10-11.
OBS! Middagsbönen som tidigare har varit kl 13-14 är därmed flyttad till kl 10 istället.

Vi kommer dock att fortsätta med Söndagsbönen kl 18 och vi fortsätter även att samlas i Riastugan sista söndagen i månaden för Sverigebön.

Onsdag 7 november
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön

Lördag 10 november

Pris: 80 kronor. Anmäl till info@lugnetkyrkan.se senast 3 november. Ange vid anmälan ev allergier.

Söndag 18 november
10.00-10.45 Dopskola del I. Vi förbereder för dop Söndag 25 november. Är du intresserad av dopet kontakta någon av våra pastorer.
13.30 Husgrupp ledarträff
13.30 Introkurs till församlingen.

Onsdag 21 november
17.30-18.15 Dopskola del II
19.00-21.00 Församlingsmöte

Söndag 25 november

Söndag 25 november
13.30 Ledarfest för alla ledare och hjälpledare i församlingen!

Onsdag 28 november
19.00 Kvällssamling med John Derneborg och Hans Wolfbrandt. Profetiskt ledarskap.

Övrigt

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter säljes på turistbyrån.

Lördag 15 december

Biljetter säljes på turistbyrån.  Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Lördag 26 januari 2019

09.00-17.00 Global Leadership Summit, GLS, i Lugnetkyrkan. Anmäl dig via länken; Anmälan GLS 26 januari 2019 eller e-post till info@lugnetkyrkan.se senast 30 november. Ange personnummer(för Bilda registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan; https://www.glssverige.se/

Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter

Nyhetsbrev v 42

I församlingen har vi ännu en gång förmånen att genomföra och bjuda in till julkonserten “När julen kommer till stan”. En konsert där vi presenterar julens budskap genom sång, musik, drama, dans m m. Här får vi tillsammans som församling vara med och tjäna i ord och handling. Vill du vara med och hjälpa till praktiskt med att t.ex. bygga scen, fixa dekor/rekvisita, städa, fixa fika, sy kläder m m? Hör jättegärna av dig till Cathrine Vega eller Gabriella Haglund.
Biljetter till julkonserten köper du på turistbyrån. Ett jättebra tillfälle att bjuda med dig alla du känner! Allt överskott från biljettintäkterna går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien. Biljetter När julen kommer till stan

Händer i Lugnetkyrkan…

Onsdag 17 oktober
13.00-14.00 Middagsbön
17.30-18.00 Barnkörerna Skratt och Bubbel.
18.00-19.00 Kören Hope och dansgruppen JOY.

Torsdag 18 oktober
18.30 Alpha kurs

Fredag 19 oktober
09.00-11.30 Öppen förskola
19.00 Passion. Missa inte gemensamma aktiviteten 19.15!

Fredag-Lördag 19-20 oktober
Retreat på Dalagården

Lördag 20 oktober
08.30-17.00 Missionskonferens i Linköping. “Församlingar som förändrar världen”
10.00-12.00 SvensKafé.
19.00 LKafé för unga vuxna

Söndag 21 oktober
.

På gång i Lugnetkyrkan…

Måndag 29 oktober
18.00-19.00 Adventskören övar. Kom och var med!

Onsdag 7 november
Vi kommer från nu och framåt låta onsdagen vara församlingens gemensamma bönedag.
Kvällsbönen på söndagar och middagsbönen är därmed flyttad. Vi fortsätter dock att samlas på Ria sista söndagen i månaden för Sverigebön.

Onsdagsbönen
06.30-07.30 Morgonbön
10.00-11.00 Förmiddagsbön (Kom gärna och ta lite kaffe innan bönen)
18.30-19.00 Tidebön med nattvard
19.00-20.00 Bön och tillbedjan

Lördag 10 november

Pris 80 kronor. Anmäl till info@lugnetkyrkan.se senast 3 november. Ange vid anmälan ev allergier.

Söndag 18 november
10.00-10.45 Dopskola del I. Vi förbereder för dop Söndag 25 november. Är du intresserad av dopet kontakta någon av våra pastorer.
13.30 Husgruppledarträff
13.30 Introkurs till församlingen.

Onsdag 21 november
17.30-18.15 Dopskola del II
19.00-21.00 Församlingsmöte

Söndag 25 november

13.30 Ledarfest för alla ledare och hjälpledare i församlingen!

Onsdag 28 november
19.00 Kvällssamling med John Derneborg och Hans Wolfbrandt.

Torsdag 6 december
19.30 Konsert med Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo och Bohuslän Big Band i Lugnetkyrkan. Biljetter säljes på turistbyrån.

Lördag 15 december
18.00 “När julen kommer till stan” i Lugnetkyrkan. Biljetter säljes på turistbyrån.
Allt överskott går till en öppen dörr på julafton och flyktingar i Syrien.

Lördag 26 januari 2019
09.00-17.00 Global Leadership Summit, GLS, i Lugnetkyrkan.
Anmäl dig via länken; Anmälan GLS 26 januari 2019 eller e-post till info@lugnetkyrkan.se senast 20 december.  
Ange personnummer (för Bilda-registrering) och ev allergier vid anmälan. För mer information kontakta Gabriella Haglund eller besök hemsidan; https://www.glssverige.se/

Övrigt

PMU second hand- Vi öppnar en dag till!
Vår PMU-butik är en fantastisk plats! Varje vecka besöker ca 1200 personer vår butik för att handla, fika och mötas. Allt överskott skickas till olika projekt världen över, bland annat via oss i Lugnetkyrkan, men butiken är också en viktig plats för mission i vår stad. Nu öppnar vi upp en dag till för att kunna nå ännu fler!l
Var med i det enorma arbete vi gör tillsammans. Kom som volontär, skänk saker och kom och handla! Om du har möjlighet att ge någon timme till butiken, hör av dig till Erik Tegenfeldt. Alla är välkomna!”

___________
Guds välsignelse!
//Expeditionen, Lugnetkyrkan

|  Kategori: Nyheter