Bönevecka

Gud hör bön och öppnar vägar.
Vi är mycket tacksamma för att vi har ett kontrakt klart med Falu kommun som ska hyra av oss för att öppna upp förskola.

Vi är tacksamma för att Camilla Valerio tackat Ja att arbeta i församlingen med husgrupper och omsorg under ett år när Cecilia Lindé går på mammaledighet.

Ett nytt år ligger framför 2018. Vi vill fortsätta i bön och även fasta i januari månad. Vi i församlingen längtar efter att vara en Jesusfokuserad gemenskap, med utrymme för Guds ord och Guds Ande att få förvandla människors liv.

Sök först Guds rike är en princip i livet. Vi vill att Jesus ska få vara Herre i allt. Vi vill söka djupare gemenskap med Jesus och och be böner om att se Guds rike ska komma och Guds vilja ske.

Nu startar vi upp en bönevecka och även en fasteperiod i januari med start söndagen den 14 jan.
Det blir bön kl 7.00, 13.00 och 19.00 varje dag.(OBS söndag 18.00)

Söndag 14 jan kl 18.00 – Bön för församlingen, Församlingsledare, huvudledare andra ledare i församlingen
Måndag 15 jan kl 19.00 – Bön för mission i Sverige och även internationellt.
Tisdag 16 jan kl 19.00 – Bön för församlingsplanteringen, evangelisation och se människor komma till tro och bli lärjungar
Onsdag 17 jan kl 19.00 – Bön för allt som sker i vårt barn och ungdomsarbete
Torsdag 18 jan kl 19.00 – Bön för våra husgrupper om djupare gemenskap, tillväxt i vårt lärjungaskap och öppenhet att inkludera nya.

Fasta en dag var
14-31 jan har vi även en fasteperiod där vi kan ta 1 eller några dagar i bön och fasta.

Boka in dig på listan på hemsidan eller skriv på listan på kyrktorget.

Böneämnen
– Vi tackar för bönesvar angående uthyrningen av lokaler till Falu kommun och att det är färdigt med vakanspastor när Cilla är mammaledig
– Vi ber för pastorerna, församlingsledare, huvudledare och andra ledare i församlingen
– Vi ber för ett år med stark gemenskap, delaktighet och där vi får tjäna varandra och våra medmänniskor på ett nytt sätt.
– Vi ber för öppenhet för den helige Ande att verka i ord och kraft.
– Vi ber för passion för Jesus och mod att göra det han säger och en stor generositet mot varandra.