Vad är Alpha?

Alpha är 12 veckor lång kurs för alla som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro innebär. Koppla av, ät gott, dela dina tankar och utforska meningen med livet.

Alpha baseras på små grupper, med en eller två ledare vars roll är att underlätta och uppmuntra till diskussion.  Alla är välkomna att bidra med sin åsikt, ställa frågor och diskutera med resten av gruppen. Allt sker i en avslappnad, kravlös och informell miljö.

Alpha är främst avsedd för personer som inte är kyrkobesökare och öppen för alla som vill delta. En del vill undersöka om Gud finns, andra är bekymrade över vad som händer efter döden. Vissa människor har särskilda frågor som de vill diskutera, andra vill förstå andra människors övertygelser eller vill utforska vad meningen med livet är. Många gäster har aldrig varit i kyrkan, andra kan ha gått i kyrkan ibland men vet inte så mycket ändå.

Samma kursplan används av kyrkor världen över, 20 miljoner människor har redan använt den. Över 90 000 svenskar har gått Alpha. Alpha finns inom alla kristna samfund i Sverige.

Allt hålls under avspända former. Vi umgås, äter, lyssnar och samtalar om livets stora frågor.

Läs mer på sverige.alpha.org.