Alpha – hur fungerar det?

Kursen äger rum i Lugnetkyrkan under 12 torsdagskvällar. Kurskvällarna inleds med en måltid, följt av ett föredrag som behandlar kvällens tema. Därefter är det fika och samtal i grupper.

Många upplever gruppsamtalet som det mest värdefulla inslaget i kursen. Där får man möjlighet att reagera, reflektera och dela erfarenheter med andra.

En höjdpunkt på kursen är Alphadygnet på Dalagården utanför Svärdsjö fredag kväll till lördag eftermiddag. Alphadygnet ger möjlighet till mer tid för gemenskap och samtal kring föredragen. Många av deltagarna uttrycker att det är en av de viktigaste delarna i kursen.

8559970512_ce7eb3d515_z

Här är några av rubrikerna i kursinnehållet:
VAD ÄR KRISTEN TRO? Är den enbart kulturhistoriskt intressant eller har den en plats i dagens samhälle?

VEM ÄR JESUS? Vad gör Jesus unik och inte bara en i mängden.

VAD ÄR BÖN OCH HUR BER JAG? Är det möjligt att samtala med världens skapare?

En typisk Alpha-kväll:
18.30 Middag (Så kom hungrig!)
19.15 Föredrag
Kvällens föredrag kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Föredragen hålls ibland av en lekman och ibland av en pastor.
20.00 Fika
20.15 Smågrupper
Många säger att det mest värdefulla med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En liten grupp består av 8-12 personer med en eller ett par ledare. Här ges möjlighet att ställa frågor och diskutera kvällens ämne. I smågrupperna är det lätt att finna nya vänner och ge uttryck för vad man verkligen tycker och tror.
21.00 Avslutning